/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

STARÉ ČESKÉ MĚRNÉ JEDNOTKY

zdroj informací k této tabulce je článek z časopisu PRAKTIK

hodnoty v závorce uvádějí jiné hodnoty získané z různých pramenů

Délkové míry platné v českých zemích mezi 13. a 15. století
základní jednotka menší jednotka(y) metrická jednotka
čárka   2,05 mm
zrno   4,92 mm
prst 4 zrna 19,71 mm
palec 5 zrn 24,64 mm
dlaň 4 prsty = 16 zrn 78,85 mm
pěst 4 palce = 20 zrn = 48 čárek 98,56 mm
píď 8 palců = 40 zrn = 96 čárek 197,13 mm
střevíc (pozn. 1) 12 palců 29,57 cm
český loket (pozn. 2)
též loket pobělohorský
2 střevíce 59,15 cm
staročeský sáh (pozn. 3) 3 lokte 1,7745 m
látro 4 lokte 2,366 m
prut 8 loktů 4,732 m
provazec přemyslovský 42 loktů 24,843 m
provazec zemský 42 loktů a 2 pěsti 25,04012 m
provazec unifikovaný 52 loktů 30,75 m
míle česká 365 provazců zemských 9,1396438 km
pozn. 1 - střevíc byl odvozen od délky chodidla panovníka

pozn. 2 - etalon délky jednoho lokte byl zasazen ve veřejích pražské Staroměstské radnice (Pražský hrad)

pozn. 3 - sáh byl odovzen od rozpětí paží panovníka

Délkové míry z doby před zavedením metrických jednotek
základní jednotka menší jednotka(y) metrická jednotka
čárka   2,195 mm
palec vídeňský 12 čárek 26,24 mm
palec český 12 čárek 26,3401 mm
pěst   10,536 cm
stopa česká 11,5 vídeňských palců 29,6 cm
stopa vídeňská
též střevíc
12 palců 31,6081 cm
sáh moravský   1,775 m
sáh český 3 lokte = 6 stop 1,778 m
sáh vídeňský 6 střevíců = 72 palců 1,896484 m
prut 8 loktů 4,75128 m
lano 600 střevíců 189,6 m
míle poštovní 4000 vídeňských sáhů 7,585936 km
Plošné míry platné v českých zemích v době panování Přemysla Otakara II.
základní jednotka menší jednotka(y) metrická jednotka
jitro (pozn. 4) 5 zemských provazců = 210 loktů = 630 pídí 3084,83 m2
hon 5 zemských provazců = 210 loktů 124,194 m2
kolečko plužné 60 obrátek / 1 hon průměr kolečka = 660 mm
lán zemský (pozn. 5) 4 čtvrti = 12 kop záhonů = 60 jiter = 300 provazců 18,50898 ha
1 záhon 7,5 brázdy 257,0692 m2
pozn. 4 - jitro byla výměra, kterou zemědělec zoral od jitra do večera

pozn. 5 - lán byla výměra pole, kterou bylo možné obdělat s párem volů

Plošné míry platné v Česku a Rakousku-Uhersku v 18. století
základní jednotka menší jednotka(y) metrická jednotka
čtvereční palec   0,694 dm2
čtvereční stopa   99,907 dm2
čtvereční sáh   3,596652 m2
čtvereční sáh vídeňský   3,62 m2
achtel (2,4 aru) 239,77675 m2
míra (též měřice) (19,2 aru) 1918,214 m2
korec (28,8 aru) 2877,321 mm2
jitro 2 korce = 3 míry = 1600 čtverečních sáhů 57,54642 aru
lán vídeňský 60 korců 17,26392 ha
lán zemský   18,2 ha
lán selský   18,6 ha
lán panský   23,3 ha
čtvereční míle   57,54642 km2 (57,5466 km2)
České kubické míry na pevné látky
základní jednotka metrická jednotka
krychlový palec 18,2746 cm3
krychlová stopa 31,579 dm3
bečka soli 87 dm3
sáh dříví 3,412 m3
krychlový sáh 6,820992 m3
České kubické míry na obilí
základní jednotka menší jednotka(y) metrická jednotka
žejdlík   0,3537 l (0,478 l, 0,484 l)
češka 2 přehršle 1,453 l
máz 4 žejdlíky 1,4148 l (1,912 l)
řepice 2 češky 2,906 l
mejtník 10 žejdlíků 3,8422 l
čtvrtec 2 řepice 5,812 l
věrtel 4 čtvrtce = 66 žejdlíků 23,3406 l (23,25 l, 23,398 l)
vědro vídeňské 40 mázů 56,5890 l
vědro české 32 mázy = 128 žejdlíků 61,184 l
míra 4 čtvrtce = 8 osmerek = 16 mejtníků 61,4758 l
měřice vídeňská   61,4868 l
měřice moravská   70,6 l
strych (též korec) 4 věrtele 93l (93,362 l, 93,592 l)
Další délkové jednotky (bez vzájemného vztahu)
základní jednotka metrická jednotka
krok 75,8 cm
loket slezský 57,85 cm
loket český
též loket pražský
59,376 cm (59,391 cm)
loket moravský 59,4 cm
loket vídeňský 77,76 cm (77,7558 cm)
sáh hornický (pozn. 6)
též lachtr
1,917 m
provazec 30,8776 m
míle rakouská námořní 1,85511 km
míle vídeňská 6,46409 km
míle česká 6,8924487 km
míle zemská 7,5 km
míle moravská 12,0306 km
pozn. 6 - hornický sáh byl odvozen z výšky důlní chodby, na níž se dalo dosáhnout perlíkem

České a rakousko-uherské duté míry v 18. stol.
základní jednotka menší jednotka(y) metrická jednotka
žejdlík vídeňský   0,35 l
žejdlík český   0,4844 l
džbánek vídeňský   0,531 l
holba   0,707 l
máz 2 pinty 1,4 l
máz vídňský   1,415 l
pinta 4 žejdlíky 1,937 l (1,949 l)
lahvice 3 pinty = 12 žejdlíků 5,812 l
soudek 2 lahvice = 6 pint 11,625 l
achtl 2 soudky 23,25 l
vědro 2 achtly = 4 soudky 46,5 l
vědro 40 mázů 56 l
vědro rakouské
též eimer
40 mázů 56,605 l
bečka (též fass) 2 vědra 112 l
sud piva 4 vědra 2,24 hl
sud vína 10 věder 5,6 hl
České staré váhové míry
základní jednotka metrická jednotka
lékarnický grán 0,073 g
karát metrický 0,2 g
karát vídeňský 0,206 g
denár 1,0034 g
lékárnický skrupul 1,458 g
kvintlík 4,0137 g
lékarnická drachma 4,375 g
lot 16,05 g
lot celní 16,66 g
lot vídeňský 17,5 g
lékarnická unce 35 g
česká hřivna 256,875 g
vídeňská hřivna stříbra 280,668 g
libra lékarnická 420 g
libra česká 513,75 g
libra pražská 514 g
libra slezská 530 g
libra celní (= 32 loty) 541 g
libra celní (nová) 500 g
libra vídeňská 560 g
kámen 10,275 kg (10,288 kg)
cent (= 100 liber) 51 kg
cent vídeňský 56 kg

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)